USŁUGI GEODEZYJNO - PROJEKTOWE

OFERTA

Mapy do celów projektowych 

- jednostkowe opracowania do projektów budynków 
i przyłączy- numeryczne opracowania dla inwestycji liniowych , w pełni dostosowane do dalszej pracy 
w środowisku Cad
- szczegółowe opracowania dla inwestycji drogowych

Tyczenie budynków

- wytyczenie na gruncie położenia fundamentów projektowanych budynków oraz obiektów towarzyszących

      Inwentaryzacja powykonawcza budowy obiektów

- mapy do zakończenia budowy
- mapy z inwentaryzacji przyłączy : wodociągowych , kanalizacyjnych, gazowych itp. 

Podziały nieruchomości

- podziały działek budowlanych i rolnych
- podziały działek pod  inwestycje drogowe
- podziały mające na celu wydzielenie dróg dojazdowych do istniejących budynków lub działek

Kompleksowa obsługa inwestycji budowlanych 

- Tyczenie osi projektowanych urządzeń i przewodów
- obsługa bieżąca budowy ( wytyczanie wysokościowe, sytuacyjne, pionowanie słupów itp.)
- inwentaryzacja powykonawcza urządzeń 
i przewodów               

Wyłączenia gruntów z produkcji rolnicze

- sporządzenie wykazu zmian w celu uzyskania decyzji wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej pod projektowane budynki